Krótko o nas: Drukuj
Wpisany przez Marek Kądzielewski   
poniedziałek, 29 grudnia 2008 16:27

Zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami od ponad 30 lat. Posiadamy wysokie kwalifikacje zawodowe i długoletnią praktykę w zawodzie. Zarządzaliśmy różnymi typami nieruchomości: gminnymi, Skarbu Państwa, prywatnymi oraz wspólnotami mieszkaniowymi.

Posiadamy licencje zawodowe w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym i projektowym.

Współpracujemy ze sprawdzonymi firmami usługowymi działającymi w branży budowlano – instalacyjnej.
Z racji wielkości i ilości obsługiwanych przez nas budynków jesteśmy w stanie uzyskiwać bardzo konkurencyjne ceny na wykonanie prac budowlanych.
Jesteśmy przygotowani merytorycznie i technicznie do organizowania przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
Posiadam polisy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej zarządcy .
Główną zasadą naszej pracy jest stały kontakt i wymiana informacji pomiędzy Zarządem i członkami Wspólnoty, a Zarządcą Nieruchomości poprzez spotkania w biurze, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faxu, oraz spotkania na terenie nieruchomości. Zawsze jesteśmy gotowi udzielić każdemu Członkowi Wspólnoty na jego życzenie wyczerpujących informacji dotyczących zarządzania nieruchomością.
Poprawiony: piątek, 02 grudnia 2016 14:42