Dla budynków spółdzielni mieszkaniowych Drukuj

 

Ta oferta jest również przygotowana, ale obecne prawo powoduje znaczne utrudnienia w jej wprowadzeniu.

Poczekamy.